WheelCheck: Et treningsverktøy i etikk

Med undervisningsaktiviteten Wheel Check vant Øyvind Kvalnes førsteprisen på kr 10.000 i FoU-prosjektet ASSESS 2010’s konkurranse om å lage undervisningsopplegg med tilbakemelding.

“Vi ønsker å fremstå som en rettferdig arbeidsgiver” skriver bedriften i en pressemelding. Hva slags utsagn er det? Handler det om etikk, identitet eller omdømme?

Page 5 of 5