Bruk av video løfter studentenes prestasjoner og forståelse

I faget Finansiell styring har Siv Staubo, som en del av pilotprogrammet, prøvd ut bruk av video-støttetsiv staubo undervisning. Hun laget 22 videoer som forklarte en rekke begreper og utregninger. Gjennom disse videoene kom det frem hvor studentenes utfordringer med forståelsen lå, og Siv måtte på bakgrunn av tilbakemeldinger justere videoene. I tillegg ble deler av forelesningstiden brukt til oppgaveløsning med studentveiledere.

Hva ble resultatet:
Langt lavere strykprosent.
Gjennomsnittskarakter på C
ca. 20% av studentene fikk karakteren A.

finans

I tillegg opplevde Siv stor deltakelse i auditoriet, stemningen var veldig god, noe som tydet på fornøyde studenter.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply