Bruk av blogginnleveringer i itslearning

Bruk av blogginnleveringer i itslearning

Cecilie Staude tester dette semesteret ut blogginnlegg som innleveringsoppgaver i BIs mest populære valgkurs; ELE 3707 Sosiale medier. Kurset gjennomføres på alle BIs studiesteder foruten nettstudier. Alle studentene i kurset, skal lage hver sin blogg. Her kan de selv velge hvilken bloggmotor de vil bruke. I forelesningene får studentene råd og tips om hvordan skrive gode blogginnlegg. På itslearning har det også blitt lagt ut et dokument med retningslinjer for blogginnleggene.

I løpet av semesteret har studentene fem oppgaver som skal blogges på egne blogg isteden for å laste dem opp som dokument i itslearning. Når oppgaven er postet på bloggen, kopierer de URLen til bloggen og limer den inn i kommentarfeltet på innleveringen i itslearning. Dermed trenger de ikke laste opp filer. På itslearning ligger det også en liste over alle bloggene, slik at studenter kan gå inn og lese og kommentere på hverandres innlegg.

 Ved å levere faglige oppgaver som blogginnlegg på egne blogger, får studentene en fin portfolio som de også kan ta med seg etter de er ferdige på BI.

I tillegg til bloggingen har de opprettet en egen hashtag for studiet på twitter. De oppfordrer alle som tar kurset (uansett studiested) til å bruke #ele11 i tweeten sin. Dette fører til en enorm kunnskapsdeling på tvers av studiestedene.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply