Boklansering: Hvordan engasjere studentene?

BI LearningLab er stolt over å kunne lansere idéboken ‘Hvordan engasjere studentene?’ skrevet av Nina Ronæs, Tor Haugnes og Anne Swanberg.

Idéboken gir eksempler på hvordan man bruke studentaktive læringsformer for å engasjere og motivere studentene. Forfatterne har bred erfaring fra storklasseundervisning, definert som klasser opp til 650 studenter.

– Å undervise i store klasser er en utfordring. Å stå ansikt til ansikt med et ‘fugleberg’ av studenter, mer eller mindre kunnskapshungrige, kan gi den store skjelven for enhver foreleser. Den klassiske monologen kan derfor være enkel å gripe til. Vi vet imidlertid at vi har studentenes oppmerksomhet i maksimum20 minutter av gangen, og uansett hvor god monologen er, vil mange falle av. Vi har derfor utfordret oss selv med å utvikle et knippe eksempler på studentaktive læringsformer i store klasser, sier Ronæs, Haugnes og Swanberg.

Boken er ment som en praktisk idebok og en inspirasjon for forelesere som underviser i store klasser – og som mener at aktivitet og refleksjon er viktig for læring.
Aktivitetene i boka er basert på egen praksis, men er også fundert i pedagogisk teori. Forfatterne understreker at eksemplene i boken er ment som inspirasjon – og ingen fasit. De håper imidlertid at boken kan fungere som inspirasjon for å oppnå økt studentaktivitet i BIs auditorier.

Alle BIs faglige vil motta et eksempler av boken i løpet av uken.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There are 2 comments for this article
  1. Pingback: Læringssyn? Er det så viktig da? | BI LearningLab

Leave a Reply