Boken har truffet en nerve i tiden

Boken har truffet en nerve i tiden

LearningLabs June Breivik er utviklingssjef e-læring og nå også forfatter. Nylig ga hun ut boken «Læring i en digital tid» som handler om hva som skjer med samfunnet vårt når så mye rundt oss digitaliseres. Boken er først og fremst ment for studenter som tar lærerutdanningen og lærerne selv.

June har fått gode tilbakemeldinger fra målgruppen. Boken er treffende og June tror hun har truffet en nerve i tiden – i den digitale tiden.

Under gårsdagens Refill, som er LearningLabs møteplass hvor vi fyller hverandre på med kunnskap, snakket June om boken. Det er spesielt to temaer hun vil framheve fra boken. Det ene er om vi blir digitalt demente av IKT.

Læring i en digital tid
Morten Frellumstad og June Breivik snakker om boken.
Opptak av Refill og samtalen i sin helhet kan du se i videoen nederst på siden.

Digitalt demente?

Det er flere som hevder at digitale verktøy gjør oss fete, dumme, syke og demente. June mener at problemet med IKT i skolen ikke er om teknologien gir demens, men hvordan vi bruker teknologien og strukturerer våre barns hverdag og læringsomgivelser.

– Mange lærere klager over elever som ikke klarer å sitte stille og holde fokus i undervisningen, men når de får oppgaver foran en PC kan de sitte stille lenge.

Video er et eksempel på teknologi som kan fungere i læringsomgivelser.

– Når man bruker video, jobber studentene på en annen måte enn under en tradisjonell forelesning. En video kan stoppes, spoles fram og tilbake og man har god tid til å ta notater. Det kan man ikke gjøre med en vanlig undervisning, sier June. – Vi vet at ny lærdom henges på eksisterende lærdom og kunnskap. Når forelesningen går fort og innholdet er nytt, får man ikke tid til å huske alt. Videoer er ofte delt i små snutter som gjør de mer overkommelige.

– Ungene blir late og nettavhengige, sies det. Elever sitter ofte bak en pult og lytter til en lærer, noe som er stillesittende. Barn har behov for å aktiviseres. Digitale verktøy kan åpne opp for aktivitet og læring.

Filterbobler

Filterbobler er det andre temaet June ønsker å trekke fram. I dag er internett skreddersydd for oss og søkene er personifiserte. Nettet filtrerer ut informasjon de tror vi ikke trenger. – Har vi søkt opp ordet katt før, er det større sjanse for at man får opp søk om katter senere. Vi befinner oss i forskjellige informasjonsbobler. Lærere kan finne annen informasjon på nettet enn elevene – informasjon filtres bort, sier hun. I boken skriver June at en nyttig øvelse kan være å sammenligne søk-resultater. I en klasse kan elevene sammenligne sine søk og se hva de får opp. June skulle ønske at det var mulig å gå inn og ut av disse boblene. Noen ganger ønsker man søk basert på sine egne algoritmer, preferanser, men andre ganger kan det være problematisk fordi algoritmene skjuler informasjon.

Refill-opptak
Refill 09. september 2015: Læring i en digital tid

Er du interessert i å delta i  en Refill-sending ved senere anledning? Kontakt Vegard Skipnes på LearningLab.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply