Blended learning – hva er det da?

Blended learning – hva er det da?

Et av prosjektene vi jobber med på BI om dagen er å implementere blended learning, men hva vil det si? Kan man egentlig implementere noe som er så vagt som “blended learning”? Og hva betyr det at vi gjør det for de studentene som ikke er på campus heltid, men som tar kurs på nett, eller som samlinger?

Blended learning, slik jeg liker å forstå det, betyr at man tar gjennomtenkte pedagogiske valg når man planlegger for undervisning og læring, og bruker en miks av både digitale og ikke-digitale verktøy fra verktøykassa. Valg av verktøy er hensiktsmessig, det vil si at man velger verktøy ut fra det man ønsker å oppnå. Fokuset er på å identifisere hva man ønsker å oppnå.

Kanskje er blended learning bare en vei inn til å bedrive pedagogisk refleksjon. 

Noen temaer kan egne seg for å ta i bruk digitale verktøy i en blended-tilnærming:

  • Få studentene igang med kurset og semesteret (spesielt for nett og samling)
  • Aktivisere studentene i klasserommet
  • Få studentene på banen som medprodusenter i kurset
  • Repetisjon og gjennomgang av vanskelige temaer
  • Refleksjon før og etter samling/forelesning

Hva tenker du som leser? Har du andre forståelser av blended learning som vi kan ha nytte av?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply