BIs beste praksis: Erling Steigum om tester som arbeidskrav

BIs beste praksis: Erling Steigum om tester som arbeidskrav

Erling Steigum er nasjonalt fagansvarlig for to kurs i makroøkonomi, et for markedsføringsstudenter og ett for økonomistudenter. Kursene gjennomføres på vårsemesteret og har i cirka 3000 studenter. Tilbakemeldingene er jevnt over gode, forteller han.

I begge kursene er det innført arbeidskrav i form av syv multiple choice tester hvor fem må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Erling forteller at første test ble publisert sent i februar og var tilgjengelig i 14 dager og at andre test ble tilgjengeliggjort allerede etter en uke og så videre. På den måten har studentene fleksibilitet i gjennomføringen bare minsteantallet, fem godkjente, er oppfylt. Studentene får bare vite antall riktige svar og først når fristen er ute får de tilgang til en fasit (i selve testen som automatisk blir tilgjengelig uten noe merarbeid). Erling satt i tilegg opp alle testene som frivillig eksamenstrening uten fasit, i en periode fram mot eksamen.

Spørsmålene i testene er ikke spesielt vanskelige i følge Erling. Det er sentrale emner i pensum og gjerne en eller flere modeller med henvisninger til hvor i boka den er hentet. Tanken er at studenten skal benytte pensumlitteraturen og arbeid seg gjennom stoffet samt i noen av oppgavene gjøre enkle beregninger.
På tross av antallet og omfanget har det vært få henvendelser til meg, røper Steigum. Få om noen fra foreleserkorpset og bare nærmest bagatellmessige henvendelser fra studentene.

Jeg har inntrykk av at studentene liker å bli testet. At de setter pris på at de kan måle sin egen kunnskap og få umiddelbar tilbakemelding. Jeg kan se at det er flere som har gått inn og gjennomført testene med en gang de er lagt ut og det kan nesten virke som at det for noen har gått sport i å klare alle ti spørsmålene på kortest mulig tid, sier Erling

Det var en stor jobb å sette opp de to ganger syv testene med ti spørsmål i hver og han vil absolutt råde alle som tenker på lignende til å bruke tid på oppsett og innstillinger. Her var BI LearningLab til stor hjelp og har sammen med studentadministrasjonen stor del av æren for at det hele har virket etter hensikten!

Vi i BI LearningLab har satt stor pris på at Erling har vært så positiv og imøtekommende og ikke vært engstelig for å prøve ut det nye systemet. Han avslutter med at han opplever Itslearning som lett å bruke og at det må være fint for studentene å ha et slikt verktøy. Dessuten må vi anta at både elektroniske tester og nettet som kanal for undervisning er kommet for å bli og at det bare vil bli mer av dette i tiden som kommer avslutter Erling Steigum, professor ved institutt for Samfunnsøkonomi

Har du kommentarer eller spørsmål – kontakt BI LearningLab eller Erling Steigum (erling.steigum@bi.no)

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Tor Haugnes er ansatt som høyskolelektor på Handelshøyskolen BI. I tillegg er han engasjert av BI LearningLab for å bistå med opplæring og deling av beste praksis i bruk av IKT og undervisning. Har du spørsmål eller kommentarer - ta kontakt med tor.haugnes@bi.no

Leave a Reply