BI tar debatten.

BI tar debatten.

I desember ble det massiv oppmerksomhet rundt en av BIs forelesninger som ble lagt ut på YouTube. Dette reiser en del nye utfordringer og problemstillinger for akademia. Vi i LearningLab var derfor interessert i å få en debatt på undervisning og sosiale medier.

Eirik Newth ledet debatten. Tor Haugnes, Cecilie Staude, Bent Kure, Mats Kirkebirkeland og Lene Møll var i panelet.

Debatten startet med at Tor fortalte om sine erfaringer i forbindelse med rundt YouTubevideoen. I Tor sitt tilfelle var hendelsene rundt videoen stort sett bare positive, men han nevnte også noen litt mindre hyggelige hendelser og kommentarer. Gjennom debatten fikk vi en diskusjon rundt viktigheten av å være tilstede i sosiale medier. Dersom man bruker det riktig, kan det tilføre verdi og kunnskapsøkning. Man har en unik mulighet til å orientere seg om hva som skjer her og nå i næringslivet. Men det er viktig at forelesere lærer å bruke det. Man må se på det som en mulighet fremfor en trussel. Men er egentlig sosiale medier et pedagogisk verktøy? Det kom også frem synspunkter på at det kan virke forstyrrende, og i noen tilfeller kan en ”tradisjonell forelesning” fungere best.  Man må ha fokus på det som skal formidles, og ikke selve sosiale mediene. Det som er interessant er om man kan få til en debatt i forelesning, som vil fortsette etter at forelesningen er over. Her kan man dra nytte av mulighetene som ligger i sosiale medier.

Filming og podcasting av forelesninger kan gi stor verdi til både en utdanningsinstitusjon og studenter. Studenter kan da høre/se forelesningen selv om de ikke hadde mulighet til å møte opp den ene dagen. De har også mulighet til å se/høre om igjen. Man må bare sørge for å lever så gode forelesninger at de tåler å bli lagt ut på YouTube.

Til slutt vi i LearningLab takke alle som var med på å gjøre dette til et fint arrangement. Takk til debattleder, debattanter, alle som møtte opp og så på, dere som fulgte livestreamen og alle dere som kommenterte dette på Twitter #bidebatt.  Vi er kjempefornøyde med den store deltakelsen, og dere skal ikke se bort fra at det blir flere debatter på BI.

Se debatten selv, og kom gjerne med tilbakemeldinger.


For flere videoer fra LearningLab gå til: mediaportal.bi.no

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There are 2 comments for this article
  1. Pingback: Hvor viktig er sosiale medier for en utdanningsinstitusjon som BI ? | Cecilie Staudes blogg

Leave a Reply