BI-delegasjon bidrar på konferanse om Assessment in Higher Education!

BI-delegasjon bidrar på konferanse om Assessment in Higher Education!

Assessment in Higher Education er en vitenskapelig konferanse innen høyere utdanning som finner sted 26. og 27.juni. På programmet finner vi hele tre bidrag fra BI: Cecilie Asting, Nina Ronæs og Anna Steen-Utheim. I tillegg er undertegnede med som deltaker på konferansen. Både Cecilie og Nina presenterer resultater fra arbeidet med pilotene nå i vårsemesteret under temaet “Assessment technologies”, mens Anna presenterer et paper i forbindelse med eget doktorgradsarbeid under temaet “Assessment for learning”.

Presentasjonene til Nina og Cecilie skapte mye engasjert diskusjon og begge fikk gode tilbakemeldinger til å ta med tilbake til Norge. Både ideer til flere bruksområder og også en  anerkjennelse av behovet for å engasjere studenter for å skape økt læring. Cecilie bruker studentenes smarttelefoner som klikkere, mens Nina får studentene til å ta bilder og sende inn.

Anna presenterte sitt arbeid om den dialogen student og foreleser har i en muntlig tilbakemelding. Mange hadde funnet veien til presentasjonen og hadde spørsmål om hvordan lærdommen kunne overføres til skriftlige tilbakemeldinger.  Et av hovedfunnene til Anna er at studentene både er opptatt av den som gir tilbakemelding og innholdet i tilbakemeldingen. Det er kanskje like viktig å være oppmuntrende som å gi konkrete tips om hva som kan forbedres. Et annet funn er at deltakelse i dialog om feedback er viktig for studentenes forståelse av feedbacken.

Så, hva har vi lært fra to dager i Birmingham? Jeg har iallefall lært at det å koble vurdering og læring sammen ikke er selvforklarende og enkelt. Det er mange ubevisstr prosesser som foregår både i hodene på studenter og lærere. Både når vurderingsformen velges, når man sensurerer og når studentene jobber med vurderingsoppgavene.

En annen ting jeg har lært er at UK har mye spennende på gang innen digital eksamen. Det korrekte begrepet er e-assessment, har jeg lært, og det er flere som har presentert eksempler på assessment diaries, for å holde styr på datoer og deadlines, og digitale løsninger for sensurering. Det skal følges opp…

Tilslutt sitter jeg igjen med et spørsmål, hva er egentlig assessment diet? Det har jeg hørt på flere presentasjoner, uten å skjønne hva det egentlig betyr….

image

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply