BI = Biltilsynet?

BI = Biltilsynet?

Min storesøster på 45 holder for tiden på å ta lappen. Hun kjører riktig så bra, men før hun får lov å ta kjøreprøven må hun avtale tid med et testsenter for å vise at hun har den teoretiske kunnskapen inne. Hun avtaler tid når det passer i forhold til jobb, og svarer på et sett med flervalgsspørsmål hvor hun må svare riktig på en gitt andel for å kunne kjøre opp. Hva med å ta i bruk den samme modellen på bachelorkursene våre?

For å kjøre bil finnes det både kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål. Kunnskapsmålene måles gjennom bruk av utplukk av flervalgsspørsmål fra en spørsmålsbank. Disse spørsmålene er såpass gjennomarbeidet at de kan brukes for alle som skal ta lappen i flere år, uten at det blir noe enklere å bestå av den grunn. Spesielt på store begynnerkurs kan en slik modell passe også i høyere utdanning. Da kan studentene selv planlegge semesteret, og ta testen når de selv er klare. Mulighet for å ta den igjen i samme semester er også tilstede.

For institusjonen gjør det at færre trenger å ha tilgang til et kontrollert PC-miljø samtidig. Selv om vi har 4500 studenter, så trenger ikke eksamenslokalet ha plass til flere enn 200. Hvis hver prøve tar en time, så er det ikke noe problem å få et helt kurs gjennom på en uke, og studentene kan selv melde seg på ledige tidspunkter, og velge selv om de vil ta testen kl.08 eller 17.

Testen vil sikre den nødvendige kontrollen vi ønsker å ha med studentenes grunnleggende kompetanse, og kan kombineres med andre typer “hjemmeeksamener” for å dekke alle læringsmålene i faget. For eksempel kan man se for seg at man må ha bestått en slik “kontrolleksamen” før man får skrive en gruppeoppgave. Kanskje vil en testsenterløsning være akkurat det som trengs for å slippe å ha større lokaler enn et med 200 plasser for å heldigitalisere eksamen? I kombinasjonen med andre vurderingsformer vil kanskje det dekke både kontrollbehovet og behovet for samstemthet mellom læringsmål, vurderingsform og læringsaktivitet.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply