BI 2020 – vi forbereder oss på fremtiden!

Hvordan skjer læring i 2020?
Hvordan kan teknologi åpne opp for nye læringsarenaer?
Dette er to av spørsmålene vi stiller oss i forprosjektet “BI 2020 – ny teknologi og nye undervisningsformer”.

– Hvem er studentene våre om 5-10-15 år?
– Hvem betaler lønnen min i 2020?
– Hva lærer vi i 2020? (kunnskap, holdninger, ferdigheter)
– Hvilke kompetanser trenger fremtidens undervisere?
– Hvem er egentlig våre konkurrenter i 2020?
– Hvordan skal vi møte studentene?
– Hva trenger næringslivet?

Praksis for læring og undervisning er i endring. Ny teknologi muliggjør læring og undervising som i større grad er uavhengig av tid, sted, frekvens og individuelle forskjeller. Møtet mellom foreleser og student er helt sentralt i akademisk utdanning, dette møtet kan imidlertid skje på flere måter enn i den tradisjonelle forelesningen som har høy grad av monolog. Videoteknologien gjør det mulig å ”flippe” klasserommet, dvs. se forelesningen når du vil, hvor du vil, hvor sakte du vil og hvor mange ganger du vil.  Aktivitetene i klasserommet kan dermed i større grad bestå av interaksjon og dialog med foreleser og medstudenter.  Teknologien gir på denne måten foreleseren større handlingsrom i undervisningen samtidig som studenten får flere muligheter til å lære på. For BI er ikke dette bare et spørsmål om å sikre et så godt læringsutbytte for BI-studentene som mulig. Bruk av ny teknologi kan også være avgjørende for vår evne til fortsatt å fremstå som attraktive og relevante for nye studenter.

Forprosjektet ”BI 2020” skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør i sin leveranse av undervisning, dvs. formidling av forskningsbasert kunnskap og tilrettelegging for læring og kunnskapsutvikling hos studenter, bla gjennom å utnytte tilgjengelig teknologi.  Prosjektet er initiert av BIs ledelse og det er BI LearningLab som har prosjektledelse og sekretariat. Prosjektet skal legge frem et forslag til målsetning, ambisjonsnivå og investeringsramme for utvikling av BIs fremtidige undervisningsleveranser innen 31.12.2012.

Kontaktpersoner for prosjektet er:

 • Tor Haugnes, Høyskolelektor (Institutt for innovasjon og økonomisk organisering)
 • Morten h Abrahamsen, 1.amanuensis (Institutt for Markedsføring)
 • June Breivik,  LearningLab
 • Anne Swanberg, LearningLab
 • Ingeborg Amundrud, LearningLab (informasjon og kommunikasjon)

Bloggen BI 2020 er et forum for refleksjon, deling og debatt. En åpen ‘tenketank’  hvor du inviteres til å si din mening om hvilken vei BI skal gå i forhold læring og teknologi.
Skriv gjerne direkte inn i kommentarfeltet til et innlegg, eller send en mail til  ingeborg.amundrud@bi.no hvis du vil ha skrivetilgang til bloggen.

Les mer om forprosjektet her: Mandat_BI2020

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There are 5 comments for this article
 1. Tor W. Andreassen at 14:43

  While this initiative is welcomed, I think we also need to relate to the fact that dominant Ivey-players (East and West coast) have made their move and entered this field with free on-line education programs and courses. For this reason it is not a question of how BI should approach this from a technical point of view, but rather how fast given that it will impact our business modell dramatically. Where will tuition come from in the future? Why come to campus when you get do it from home – free?

  The BI 2020 -project should include a business perspective in the mandate. In my view, current mandate is too limited and one-sided.

 2. Anne Swanberg at 21:46

  Tor, – I agree with your point of view.  The business model and the speed of implementation are both part of our scope.  The mandate does however not explisit describe this and I agree it could have been better expressed. In my mind we can’t innovate eduation delivery without bringing in both business model and strategies for implementation. The project group welcome your thoughts and expertise on these topics! ab:-) 

 3. Pingback: BI 2020: Konferanse 16. oktober | BI LearningLab
 4. June Breivik at 14:37

  Vi har ikke tatt stilling til om vi skal livestreame eller legge ut i etterkant enda.

Leave a Reply