BI 2020: Konferanse 16. oktober

Her melder du deg på til konferansen
Konferansen BI 2020 setter søkelyset på utfordringer og muligheter i det digitale læringssamfunnet. Hvordan lærer vi i fremtiden, og hvordan kan teknologi fremme nye læringsarenaer? Les mer om BI 2020 her.

Gjennom Kunnskapsløftet 2006 ble digital kompetanse innført som en grunnleggende ferdighet på linje med det å kunne lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig. Våre barn og unge lever i en medierik verden som gjør at de har både vaner og forventninger til hvilket tilbud de får når de tar fatt på høyere utdanning. Hvordan skal BI håndtere dette?


PROGRAMMET

BI Oslo 16. oktober, kl 9.30-16.00, A2-030
Konferansen varer til kl.15, deretter blir det åpning av LearningLabs nye senter.

Åpning v/ utviklingssjef June. M. Breivik

Innlegg v/prorektor Dag Morten Dalen:
Bakgrunnen for prosjektet BI 2020. Hvilke utfordringer står BI ovenfor som utdanningsinstitusjon?

Matthew Fraser Associate Professor at The American University of Paris (in English):
Om hvordan sosiale medier og den digitale kommunikasjonsrevolusjonen endrer næringsliv og samhandling – og hvordan dette påvirker utdanningsinstitusjonene og studentene.

Lærer og elever fra  ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen:
Hverdagen ved en heldigital skole og forventninger til akademia.
Lærer: Margreta Tveisme, Fagleder
Elever:
Stine Marie Torsvik  – om samskriving/underveisvurdering i googledocs og OneNote
Erlend Gjerdevik Sørtveit – om digital matematikk (demo)

Njål Foldnes, kursansvarlig i statistikk, BI Stavanger og Anette Wrålsen, HiST:
Om prosjektet ‘Metodefag i fremtiden’,  støttet av Norgesuniversitetet.

Paneldebatt: Foreleserens stemme – Representanter fra faglig stab på BI
Hvordan skal BI møte den digitale læringsrevolusjonen og globale utfordringer?
Hvordan kan BI nå målene om å være en handelshøyskole med internasjonale ambisjoner?

Åpning av BI LearningLabs nye multimedia- og veiledningssenter v/ rektor Tom Colbjørnsen

Her melder du deg på til konferansen

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There are 3 comments for this article
  1. Pingback: To nye ansatte i LearningLab | BI LearningLab
  2. Pingback: Undervisning og læring anno 2020 – Studietur til Berkeley | BI LearningLab
  3. Gorm Kunoe at 14:25

    Hvilket flott initiativ av dere, Dag Morten, beklageligvis står jeg i salen og underviser. Eller tjener penger til BI. Så om jeg orker gir jeg et skriftlig bidrag til denne viktige konferanse. Mitt bidrag vil da bli under mottoet “BI tettere på virkeligheten i 2020″, hvor jeg vil rette oppmerksomheten på det faktum at BIs eksistensberettigelse er som leverandør av velutdannede personer til relevante jobber i norsk næringsliv. De unge kommer til oss for å få en jobb. Ikke annet. Det vet vi alt om. Utfordringen blir da å la alt vi gjør gjennomsyre det vi driver med. SMB-segmentet er ganske likegyldig til vår ranking. De vil bare ha gode folk. Det har alltid vært BIs force. Der skal vi stå klart frem, og der skal vi primært kunne konkurrere, sekundært eller tertiært om fin ranking blant artikkelskriverne.”Nærmere på norsk næringsliv” betyr også rekruttering av de gode forelesere med lang fartstid i næringslivet. Det viser seg å være atskillig vanskeligere enn å skaffe velrenomerte artikkelskrivere.
    Det blir en spennende reise, håper jeg.   

Leave a Reply