Beware the disruptors, they´re coming to an industry near you

Utdanning er blant de sektorer som får mye oppmerksomhet for tiden. I det postindustrielle informasjonssamfunnet, som er i ferd med å bli passé, er det et stort fokus på betydningen av utdanning, og lærerkrisen har vært varslet lenge.  Det som tidligere ble betraktet som lang utdanning er nå mer eller mindre obligatorisk, og behovet for etter- og videreutdanning er enormt.  At all denne utdanningen skjer gjennom det etablerte utdanningsinstitusjoner er likevel på ingen måte noen selvfølge.  Det har lenge vært snakk om at teknologien skal revolusjonere utdanningen vår, uten at den helt store effekten har materialisert seg.  Dette kan være i ferd med å endre seg. Utvikling i den digitale teknologien gjør at innholdet nå transformeres.  Det blir bedre og bedre kvalitet på det innhold en kan skaffe seg digitalt og prisene går ned.

En av Steve Jobs sine kongstanker var å transformere utdanning, slik Apple har hatt stor effekt på andre bransjer, for eksempel musikkindustrien.  Som de fleste markedsdominerende bransjer før dem, føler utdanning seg lite truet av disse disruptive innovasjonene, for de ligger langt tilbake i kvalitet i forhold til det som tilbys i dag.  Det er nok tilfellet, slik det har vært i bransje etter bransje før, men ser vi på statistikken for eksponensiell vekst er dette bare et tidsspørsmål før vi må revurdere.

Sugatha Mitra sier at ”Den læreren som kan erstattes av en maskin bør erstattes av en maskin”.
Når dagens og morgendagens studenter kan velge mellom å delta på en middelmådig forelesning på skole/campus, og å se verdens beste innenfor sitt område på nett, gjerne gratis, når og hvor de måtte ønske – hva tror dere de velger?

I dag lastes det opp timevis med videoer på nett hvert sekund. Stadig nye tilbydere gjør seg gjeldende. Khan Academy er jo etter hvert kjent for sitt tilbud. Nylig flyttet YouTube mye av sitt utdanningsinnhold over på et eget domene: http://youtube.com/education.

Hva dette koker ned til er innhold – hva utdanningen fylles med.  Vi er vant til at læring er noe som skjer i møtet mellom lærer og elev, og at kunnskap er informasjon og ferdigheter tilegnet i stor grad gjennom bøker og forelesninger, samt egentrening av studenten.  Innholdet i skolen er det de faglig ansvarlige som står for.  Derfor har vi kvalitetssikrede læremidler og pensumkrav. Dette kan være det første punktet i endring som skole og utdanning blir nødt til å ta inn over seg. Det andre er hva som er evaluering og sluttvurdering – at en 6 timers skriftlig eksamen ikke er det som står igjen etter endt utdanning.

Stadig flere røster tar til order for at de lærende ikke må være kunnskapskonsumenter, men kunnskapsprodusenter.

It is not what you cover, but what you discover that matters.

Dette er forsåvidt en tese utdannere kan si seg enige i, men som kan bli litt glemt i fokuset på å komme gjennom pensum. Mye fordi gode verktøy og hjelpemidler har manglet.  Dette kan nå være endret med Apples nye iBook. Selve iBook i seg selv er ikke så interessant, selv om Apple prøver å utnytte de muligheter som ligger i den digitale teknologien for medierikt innhold. Det som er av mye større interesse er iBook Author.  Ved noen enkle tastetrykk kan hvem som helst lage sin egen eBok, dele den på iTunes, og ha den tilgjengelig på sine dingser. På samme måte som mange så på iPad som en flopp (men den er på ingen måte det) – på samme måte tror jeg vi ennå ikke er helt klar over hva dette kan bety for utdanningsmarkedet og innholdet i skolen.  Med iBook Author kan enhver student skreddersy sitt pensum, og kan med egenprodusert innhold, delt innhold, nedlastet innhold etc produsere sin egen lærebok.  Denne vil studenten kunne ta med seg og utvikle etter hvert som  vedkommende går gjennom utdanningsløpet sitt, og selvsagt ha et lite “bibliotek” av egenproduserte  lærebøker.  Studenten kan også dele sine egne lærebøker med andre.

For dem som produserer læremidler og som underviser tenker jeg at dette vil bli en høyst reell utfordring i tiden fremover.

Beware the disruptors. They´re coming to an industry near you.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply