Articles Written By: June Breivik

This author has written 24 articles
Hvor går akademia hen?

Hvor går akademia hen?

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er ikke noe nytt innen høyere utdanning. Det som vi i dag omtaler som internett ble opprinnelig utviklet for forsvarsformål, men spredte…

Full flipp – en suksess i Stavanger

Som en del av det delvis Norgesuniversitetsfinansierte prosjektet 'Metodefag i fremtiden', ser vi på hvordan ny teknologi åpner for nye pedagogiske muligheter innen metodefagene.  Inspirert…

The Year of the MOOC

Den 2. november 2012 hadde The New York Times en artikkel de kalte The Year of the MOOC.  Artikkelen satte fokus på eksplosjonen som var…

BI 2020 – Endring

Av June M. Breivik: Vi lever i en tid med hurtige endringer. Teknologisk utvikling gjør at organisasjoner, arbeidsprosesser og strukturer defineres og redefineres hele tiden. …

Høyere utdanning i endring

Vi lever i en tid med store endringer. Endringer i økonomien, endringer i demografi, endringer i arbeidsmarkedet – kort sagt de fleste sider av samfunnslivet…
Page 2 of 3