Articles Written By: Inger Carin Erikson

This author has written 96 articles
Fra undervisning til læring

Fra undervisning til læring

Man kan påstå at det pågår et paradigmeskifte i høyere utdanning fra fokus på undervisning (hvilket innhold skal jeg forelese over) til læring (hvilke læringsaktiviteter…
Page 1 of 10