Aktivitet skaper læring

Aktivitet skaper læring

En fersk metaanalyse fra Freeman og venner viser at det å legge inn aktiviteter i forelesningen utover det å ta egne notater og svare på sporadiske spørsmål fra en foreleser øker eksamensskåren med 6 %, mens det sjansen for å stryke minsker. En student i en tradisjonell monologforelesning stryker 1.5 gang så ofte som en student i en aktiv klasse. Metaanalysen er gjort på bakgrunn av 225 studier i STEM-fagene.

Forfatterne av studien sammenligner resultatene de finner med medisinske forsøk og sier at hvis denne type effekt hadde blitt oppnådd i et medisinsk forsøk så ville man umiddelbart stoppet forsøket for å kunne gi pasientene i kontrollgruppa medisinen, fordi det ikke hadde vært etisk forsvarlig å la være. Med slike resultater er det i denne sammenligningen ikke etisk forsvarlig å fortsette med monologen når vi vet at studentene lærer mer av forelesninger brutt opp med aktiviteter.

Metaanalysen viser at aktivitet gir størst effekt på mindre klasser, men effekten er statistisk signifikant også i store klasser. Effekten er også tilstede selv når man bryter ned på de ulike fagene som inngår i STEM-klyngen. Undersøkelsen har ikke brutt ned på type aktivitet eller omfang, og forfatterne oppfordrer til videre forskning for å se hva som gir best effekt i forhold til ulike læringsmål. Men konklusjonen er klar, som foreleser på bachelor i STEM-fag så er det etisk uforsvarlig å fortsette med monolog – aktivitet vil gjøre at færre stryker og flere får en karakter bedre.

Denne studien underbygger funnene fra Njål Foldnes sitt forsøk med flipped classroom ved BI Stavanger – og vi oppfordrer derfor andre matteforelesere til å bytte ut monologen med aktivitet. Flipped classroom er en måte å gjøre det på, men det er også andre måter å gjøre det på – så her er det bare å forske på hva som fungerer i ditt klasserom! En av flere andre måter å skape aktivitet er ved å bruke Kahoot, som nå også brer om seg på BI.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply