Aktiv læring

Aktiv læring

Vi har en del antagelser som ligger til grunn for det arbeidet vi gjør i LearningLab. En av de er at aktivitet skaper læring. Men er det sånn at all aktivitet skaper læring? Eller hva er egentlig aktiv læring mer konkret?

I boka “The naked teacher” lener Bowen seg på en teoretiker, Fink, som har skrevet boken “Creating significant learning experiences” som ligger på nattbordet mitt om dagen. Fink står i den teoretiske tradisjonen til Biggs (litt parallelt, men dog) og mener at det vi prøver å gjøre i høyere utdanning er å skape læringssituasjoner som er meningsfulle for studentene slik at vi får dybdelæring og ikke overflatelæring. For å få til dette må man designe kurset sitt etter noen aktiv læring-prinsipper etter først å ha samstemt kurset. Og det er her et litt mer konkret bilde av aktiv læring kommer:

aktiv
Det vil si at aktiv læring er et forhold mellom både informasjon og ideer, som kan være en tradisjonell forelesningssituasjon, erfaringer og refleksjon over det man har lært. Det er de tre elementene koblet sammen som i Finks verden utgjør det man kan kalle aktiv læring.

I et slikt perspektiv er ikke aktiv læring “bare” å sette studentene igang med en aktivitet, det krever en kobling både til informasjon, for eksempel gjennomgang av en teori ved hjelp av en kort forelesning og en mulighet for å reflektere over hva dette betyr. Jeg kan se for meg at ved å jobbe etter denne modellen kan både den tradisjonelle forelesningen og en omvendt undervisningssituasjon (flipped classroom) bli kvalitativt bedre.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There are 3 comments for this article
  1. Anna at 10:35

    Hei,

    Jeg har ikke lest boka du refererer til, men er helt enig i at aktiv læring ikke kun har å gjøre med å faktisk være aktiv. Jeg tror når man sier aktiv læring , at man tenker å være i synlig aktivitet.
    Pedagogene Dewey og Vygotsky fokuserte begge på viktigheten av handling, men at dette må være knyttet til refleksjon for at det skal skje læring. For å kunne reflektere over en handling trenger man input, f eks en forelesning (flipped eller ikke), noe som bringer tanken videre. Poenget er å få til en endring av tanken/det mentale. Refleksjon over handling kan f eks gjennomføres som gruppediskusjoner, muddiest point (egen vurdering/selv assessment), spørsmål/svar e.l.

  2. Pingback: Læringssyn? Er det så viktig da? | BI LearningLab
  3. Pingback: Teknologientusiast eller læringsentusiast? | BI LearningLab

Leave a Reply