Aktiv læring og tilbakemelding

Aktiv læring og tilbakemelding

Noe som går igjen i høyere utdanning, blant annet i Studiebarometeret, er at studentene ønsker mer tilbakemelding. Men hvordan er det mulig å få til mer tilbakemelding uten å øke arbeidsbyrden til foreleserne? Kan man tenke annerledes om tilbakemelding?

Jeg har tidligere skrevet om en modell for aktiv læring, som jeg syns er veldig nyttig.

aktiv

I dette perspektivet sees aktiv læring på som en proses som består av ulike elementer i tillegg til selve aktiviteten. Refleksjon er et av elementene. Det er her jeg tenker at denne refleksjonen kan være en tilbakemeldingsaktivitet. Hvis man i en forelesning for eksempel har gått gjennom nytt stoff så kan man gi studentene en oppgave som skal løses. Hvorvidt studenten klarer å løse oppgaven eller ikke gir denne studenten verdifull informasjon om hvordan han eller hun ligger an (feed back). Hvis foreleseren i tillegg forteller at det å kunne løse oppgaven betyr at man ligger bra an i faget (feed up) og at hvis man ikke kan løse oppgaven så bør man jobbe mer med kapittel 7 (feed forward) så har studentene fått tilbakemelding uten at foreleseren har trengt å legge inn noe ekstra innsats.

Hva tror du? Gir det mening?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply