Åååå, nå ratet hun deg også…..

Åååå, nå ratet hun deg også…..

Lån basert på hvor mange likes du får, eller rating avgjør om du får leiligheten du ønsker deg. Høres absurd ut og eksempelet er da hentet fra Netflix serien Black Mirror. Serien er fra et fiktivt univers hvor alle har linser som ved hjelp av AR gjør det mulig å rate alle mennesker hele tiden, og det gjøres.  En kan også lett finne ut hvordan ratingen til den enkelte er, og dermed avgjør deres «verdi».  Det er selvsagt om å gjøre å ha høyest rating. Absurd vil kanskje din umiddelbare reaksjon være. Men vent nå litt. Er dette fiksjon eller fakta? En Ubersjåførs hverdag er slik.  De som kjører for Uber er avhengig av passasjerenes ratinger for å få nye kjøreoppdrag.  Dårlig rating er bad for business. En av Ubersjåførene jeg traff i San Francisco mente at passasjerene hadde for stor makt gjennom dette ratingsystemet. Et problem han, og andre Ubersjåfører, slet med var at i San Francisco er det ikke lov å stoppe i busslommer, det gir sjåførene en bot på $300, men stopper de ikke i busslommene for å hente passasjerene får de dårlig rating.  De hadde tatt det opp med Uber, men Uber ville verken betale boten eller endre appen slik at passasjerene ikke kunne velge å bli plukket opp i et busstop.

Men ratingen går ikke bare den ene veien.  Ubersjåførene rater også passasjerene.  En Ubersjåfør sa til meg at han ga kun 5 (topp) til dem som ga tips, dette til tross for at Uber i utgangspunktet er tipsfri (i motsetning til taxier ellers i USA).

Andre tjenester som fungerer slik er jo Airbnb. Hvor gjester rater utleier og utleier rater gjester.  Rating avgjør hva du får tilbud om og hvor attraktiv du er som både utleier og gjest.

Ratingsamfunnet er ikke begrenset til tjenester innen delingsøkonomien. På http://www.ratemyprofessors.com/ kan du rate universitetslæreren din.  Studenter velger kurs etter lærerens rating.  Selvsagt finnes også http://www.ratemyteachers.com/ .    Så Black Mirror er kanskje ikke så ren fiksjon likevel. Hva betyr denne delings- og ratingsøkonomien? Ja, det er klare fordeler med den om du velger å være en del av den, slik som Airbnb og Uber, men hva om du ikke ønsker?   Blir det litt som geitekillingen som talte til ti mot viljen til dem som ble talt?  Kan vi verne oss mot “overrating”?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by