20 studenter får nå heldigitalisert eksamen!

20 studenter får nå heldigitalisert eksamen!

Hva holder dere egentlig på med på BI når det gjelder digital eksamen? Skal dere ikke snart dele hvordan dere har tenkt til å løse det store skoleeksamensproblemet? Dette er spørsmål vi får titt og ofte fra resten av UH-Norge, og vi må vel innrømme at dette ikke er det vi prioriterer å bruke mest tid på. Isteden jobber vi videre med DigiEx-prosjektet vårt, og tenker underveis. Nei, vi har ikke løst skoleeksamen ennå, men denne uken er en stor milepæl: Da skal 20 studenter ha en 48 timers hjemmeeksamen, en eksamen som både er produsert digitalt, som blir levert til studentene digitalt, som leveres inn digitalt, og som sensor kan sensurere digitalt.

20 studenter er genialt å starte med, da kan vi ha back up-løsninger for absolutt alt, og tåler at noe går galt. Vi kan ha en person på hver student om vi vil, og stå klar til å ringe de hvis noe skjærer seg, eller ta imot besvarelsen på epost. Erfaringene vi gjør oss vil være nyttig videre inn i prosessen, slik at langt flere kan ha en heldigitalisert hjemmeeksamen til jul.

Ready_for_final_exam_at_Norwegian_University_of_Science_and_Technology.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ready_for_final_exam_at_Norwegian_University_of_Science_and_Technology.jpg

Vi vet ikke ennå hva vi gjør med skoleeksamen, det er og blir den største hodepinen for oss også. Vi har mange og store diskusjoner om det, og vi tenker på hvor mange kontrolleksamener vi har behov for og hvor fleksibelt det kan være. Kanskje kan skoleeksamen være en slags dropin kontrolleksamen med et utvalg av flervalgsspørsmål fra en spørsmålsbank som du kan avlegge når du er klar, og som gjør at du får lov å skrive en prosjektoppgave. Da trenger vi bare ha et “lite” testsenter. Det aller morsomste med skoleeksamensutfordringen er nettopp det, at vi blir tvunget til å tenke kreativt om eksamen og vurdering.

Mens vi tenker tar vi små skritt framover, og et nytt skritt tar vi altså denne uka. Med sikkerhetsnett for de involverte studentene, selvfølgelig. Studentene våre tåler ikke at det går galt på eksamen.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply