To Excel in Jupyter

To Excel in Jupyter

Is Jupyter Notebooks the "next Excel"? or is it much more? Will graduates from BI in the near future be expected by their employer to…
Fra undervisning til læring

Fra undervisning til læring

Man kan påstå at det pågår et paradigmeskifte i høyere utdanning fra fokus på undervisning (hvilket innhold skal jeg forelese over) til læring (hvilke læringsaktiviteter…
Strategisk dybdelæring

Strategisk dybdelæring

Tidligere i år et gullegg av en artikkel for oss som jobber med pedagogikk og læring, "Variables associated with achievement in higher education: A systematic…
Page 1 of 21